ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Στο οδοντιατρείο μας αναλαμβάνουμε μεσαίας βαρύτητας περιστατικά που χρειάζονται τοπική αναισθησία. Τα περιστατικά αυτά, συνήθως, αφορούν στη χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων ή ημιεγκλείστων τρίτων γομφίων (φρονιμίτες), στην εξαγωγή υπεράριθμων δοντιών, στη χειρουργική αφαίρεση υπολειμμάτων ριζών ή υπολειμματικών κύστεων, στη χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση, στην ακρορριζεκτομή και στην προ-προσθετική χειρουργική.
Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων ή ημιεγκλείστων τρίτων γομφίων (φρονιμίτες)
Είναι συχνό φαινόμενο οι φρονιμίτες να μην έχουν τον απαραίτητο χώρο για να ανατείλουν πλήρως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Οι έγκλειστοι φρονιμίτες μπορεί να προκαλέσουν τη μετακίνηση των υπόλοιπων δοντιών, ενώ οι ημιέγκλειστοι μπορεί να δημιουργήσουν φλεγμονές (περιστεφανίτιδα), τερηδονισμό του γειτονικού δοντιού, καθώς και τραυματισμό της περιοχής της παρειάς. Η αφαίρεση του φρονιμίτη γίνεται με τοπική αναισθησία.
Χειρουργική αφαίρεση
​υπεράριθμων δοντιών

Συχνά, στον οδοντικό φραγμό ο αριθμός των υπαρχόντων δοντιών υπερβαίνει τον κανονικό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως πόνο εξαιτίας της πίεσης που ασκούν τα υπεράριθμα στα γειτονικά δόντια ή παρεμπόδιση της ανατολής ορισμένων δοντιών. Η εξαγωγή τους γίνεται με μικρή χειρουργική επέμβαση και χωρίς να προκαλούνται φθορές στα παρακείμενα δόντια.
Χειρουργική αφαίρεση υπολειμμάτων ριζών ή υπολειμματικών κύστεων
Σπασμένα υπολείμματα ριζών ή κύστεις δύναται να προκαλούν φλεγμονές ή να εμποδίζουν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η απομάκρυνσή τους γίνεται χειρουργικά.
image-140038-divider-new.jpg?1425396479810
image-140049-xeirourgiki-main.jpg?1425396909016
image-140038-divider-new.jpg?1425396479810
Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται η παραμονή δοντιών μέσα στη γνάθο και, μάλιστα, σε θέση η οποία δεν επιτρέπει την ανατολή τους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται συνεργασία της χειρουργικής οδοντιατρικής με την ορθοδοντική, για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων. Το έγκλειστο δόντι αποκαλύπτεται χειρουργικά και στη συνέχεια τοποθετείται σε αυτό ένα ορθοδοντικό άγκιστρο, ώστε να καθοδηγηθεί σωστά και σιγά-σιγά να λάβει τη θέση του στον οδοντικό φραγμό.
Ακρορριζεκτομή - Αφαίρεση περιακρορριζικής κύστης
Στις περιπτώσεις που, μετά τη νέκρωση κάποιου δοντιού, παραμείνουν νεκρά κύτταρα στην εσωτερική κοιλότητα της ρίζας ή έξω από αυτή, δημιουργείται φλεγμονή, η οποία αποκαλείται περιακρορριζική κύστη. Αυτού του είδους οι φλεγμονές ενδέχεται, αρχικά, να μην «δώσουν» συμπτώματα, καταστρέφοντας «αθόρυβα» γειτονικά στοιχεία, και σε ανύποπτο χρόνο να δώσουν οξέα συμπτώματα, όπως πρήξιμο και πόνο. Με την ακρορριζεκτομή απομακρύνεται η κύστη και καθαρίζεται η περιοχή, ενώ αποκόπτεται το άκρο της ρίζας του δοντιού που έχει μολυνθεί από νεκρά κύτταρα.
Προ-προσθετική
​χειρουργική
  
Μέσω της προ-προσθετικής χειρουργικής διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για την προσθετική αποκατάσταση ενός ασθενούς. Μια τέτοια αποκατάσταση μπορεί να απαιτεί την επαναδιαμόρφωση είτε των μαλακών μορίων του στόματος, είτε του οστού των γνάθων.